•    คูปองนี้มีอายุการใช้งาน 3 เดือนกรุณาตรวจสอบก่อนใช้
  •    สามารถใช้ได้ 8 สาขา
  •    ต้องแสดงคูปองก่อนชำระเงิน
  •    ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดอื่นๆ
  •    สินค้า ประเภทเกมส์ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ของ Apple  ยารักษาโรคเป็นต้น ไม่สามารถใช้ร่วมรายการได้
  •    กรุณาแสดงหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ทุกครั้ง
  •    สามารถใช้ได้มากกว่า1 คน ใช้เป็นคณะหรือครอบครัวได้