ราคาไวไฟเช่า

รุ่น SLEB WIFI 187Mbps

วันละ 170 บาท วันที่ 8 เป็นต้นไป วันละ 99 บาท

*เฉพาะชำระเงินสด ค่ามัดจำเครื่อง 1,000 บาทต่อเครื่อง 

*โปรเสริม ค่าประกัน 200 บาท ตลอดทริปค่ะ

ประกาศค่ะ

สำนักงานที่ไทยเปิดทำการทุกวัน

ติดต่อสำนักงานที่ไทย 02-642-7402 หรือ  02-642-7403 ค่ะ

 

****กรุณากดที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดและราคาของแต่ละรุ่น****

 

SLEB WIFI 187Mbps ใช้ไม่จำกัด สปีดไม่ตก

รุ่น SLEB WIFI 187Mbps สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ 99 %

ตรวจสอบพื้นที่สัญญาณ คลิกที่นี้ค่ะ สีเลือดหมู แดง ส้ม เหลือง และชมพูเป็นพื้นที่มีสัญญาณค่ะ
สีเขียวหรือไม่มีสีเป็นเขตนอกสัญญาณค่ะ

ความเร็วสุงสุด Download187Mbps / Upload 75Mbps

รายละเอียด เช่าไวไฟ

ค่าส่ง (ไม่รวมค่าส่งกลับ)
ค่าส่งโรงแรม หอพัก บ้านพักในญี่ปุ่น ค่าส่ง   250 บาท  
ค่าส่งที่สนามบิน (japan post office) ค่าส่ง   250 บาท  

**ค่าส่งคืนลูกค้าเป็นผู้ชำระตอนส่งคืน

การสมัคร และการชำระค่าบริการ

ชำระเงินโดยบัตรเครดิต VISA MASTER Card 

ทำรายการออเดอร์ได้ที่หน้าออเดอร์

ข้อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่า

เกี่ยวกับระยะเวลาที่เช่า
 • วันที่ท่านรับเครื่องไวไฟ
 • กรณีที่ไปส่งสินค้าแล้วแต่ท่านไม่อยู่รับของก็จะถือว่าได้เริ่มเช่า
 • อาจมีกรณีที่ส่งของได้ช้ากว่ากำหนด
 • วันที่สิ้นสุดการเช่าคือวันที่ท่านส่งของคืนบริษัทกรณีที่ท่านส่งคืนหลัง 12:00ในวันรุ่งขึ้นจะถือว่าท่านได้ทำการเช่าต่อ
 • สัญญาเช่าคือวันที่เริ่มเช่าจนถึงวันที่ส่งของคืน
เกี่ยวกับค่าบริการ
 • บริษัทจะเรียกเก็บค่าเช่าตามจำนวนวันที่ระบุไว้ไม่ว่าท่านจะใช้หรือไม่ก็ตาม
 • SLEB WIFI LTE 187Mbps ค่าเช่าวันที่1-7 วันละ 170 บาท (ประมาณ 550 เยน)            วันที่ 8 เป็นต้นไป วันละ 99 บาท(ประมาณ 300 เยน)
 • นอกจากค่าเช่าและค่าส่งไปรษณีย์แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นอีก (กรณีที่ครื่องไม่ชำรุดหรือสูญหาย) .
 • กรณีที่เช่าติดต่อกันหลายเดือนจะตัดบัตรเครดิตทีเดียวทั้งยอด
เกี่ยวกับการชำระเงิน
 • รับชำระเงินเฉพาะบัตรเครดิตที่เปิดใช้ในต่างประเทศได้เท่านั้น *บัตรเดบิตไม่สามารถใช้ได้
 • การเช่าระยะยาวจะตัดยอดครั้งเดียวก่อนส่งอุปกรณ์เช่า
 • การตัดบัตรเครดิต บัตรจะถูกตัดเงินอัตโนมัติทันทีหลังจากทำรายการเช่า
 • กรณีที่ต้องการให้ออกใบแจ้งหนี้มีค่าใช้จ่าย 105 บาท
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
เกี่ยวกับการชำรุดหรือสูญหาย
 • กรณีท่านสมัครออฟชั่นเสริมประกันเครื่อง 
  สูญหายหรือถูกขโมย ค่าเครื่อง 15000 เยน(5000 บ.) ซิม 1000 เยน (350 บ.)
  แบตเตอรี่ 2000 เยน (600 บ.) สายยูเอสบี 300 เยน(100 บ.) อุปกรณ์ชาร์ตแบต1500 เยน(500 บ.) กระเป๋าใส่อุปกรณ์ 200 เยน (60 บ.)
          กรณีชำรุด ส่งซ่อมฟรี
 • กรณีไม่ได้สมัครออฟชั่นเสริมประกันเครื่อง 
  เครื่องชำรุดหรือสูญหาย 
  ค่าเครื่อง 42000 เยน(14500 บ.) ซิม 5000 เยน (1800 บ.)
  แบตเตอรี่ 6000 เยน (2000 บ.) สายยูเอสบี 1500 เยน(500 บ.) อุปกรณ์ชาร์ตแบต5500 เยน(1900 บ.) กระเป๋าใส่อุปกรณ์ 500 เยน (180 บ.)
           กรณีชำรุด จ่ายตามราคาจริง
เกี่ยวกับการยกเลิก
 • กรณียกเลิกหลังจากได้ทำการคอนเฟิร์มออเดอร์ไปแล้ว มีค่ายกเลิก 300 บาท
 • กรณียกเลิกหลังจากทำรายการมา 7 วันแต่ยังไม่ได้ส่งอุปกรณ์เช่า มีค่ายกเลิก 1000 บาท
 • กรณียกเลิกหลังจากได้ส่งอุปกรณ์เช่าออกไปแล้ว จะชาร์ตเต็มจำนวนตามที่ทำรายการมา

Additional Information:

 • ตัวเลขที่แสดงคือค่าที่สูงที่สุดมิได้เป็นค่าอัตราการโอนถ่ายข้อมูลแต่อย่างไร
 • SLEBคือเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของบริษัทSoftbank
 • E-Mobile เครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของบริษัทNTT Docomo
 • Microsoft,Windows 2000/XP/Vista/7คือเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของMicrosoft Corporation อเมริกาและประเทศอื่นๆ
 • Mac และMac OS คือเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของApple,Inc.
 • ชื่อบริษัทอื่นๆและชื่อสิ้นค้าคือเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของบริษัทนั้นๆ

***หมายเหตุ ทางบริษัท เป็นเพียงตัวแทนให้เช่า ปัญหาด้านสัญญาณ อันเกิดจาก

ทาง โพรไวเดอร์ผู้กระจายสัญญาณนั้น เกินขอบเขตความรับผิดชอบของทางบริษัท