รับของที่สนามบิน

ข้อมูลที่จำเป็นตอนทำรายการออเดอร์ที่หน้า Order
ระบุชื่อผู้รับ กรุณากรอกชื่อให้ตรงกับผู้เดินทาง
สนามบิน วันเวลา ไฟลท์นัมเบอร์ อาคารที่เครื่องลงจอด

ค่าส่ง 1690 เยน สนามบิน Chitose, Fukuoka 2050 เยน

แผนที่ New-Chitose International Airport

รับที่ Baggage Room 2F เวลาทำการ 07:30am - 09:30pm

แผนที่ Narita International Airport Terminal 1 North wing

รับที่ GPA Airport Delivery Service North Wing 4F เวลาทำการ 07:00am-09:30pm

แผนที่ Narita International Airport Terminal 1 South wing

รับที่ GPA Airport Delivery Service South Wing 4F เวลาทำการ 07:00am-09:30pm

แผนที่ Narita International Airport Terminal 2

รับที่ GPA Airport Delivery Service 3F เวลาทำการ 07:00am-09:00pm

แผนที่ Haneda International Airport

รับที่ ABC Delivery Counter 3F เปิดทำการตลอด 24 ชม.

แผนที่ Chubu Centrair (Nagoya) International Airport

รับที่ ABC Delivery Counter 3F เวลาทำการ 06:00am -09:00 pm

แผนที่ Kansai International Airport

รับที่ ABC Delivery Counter 4F เวลาทำการ 06:30 am - 10:30pm

แผนที่ Fukuoka International Airport

รับที่ Yamato Transport Baggage Delivery Service Counter 1F

เวลาทำการ 07:30am-09:00pm

Narita Airport Terminal 1 4F

GPA Counter Open 06:30-21:00

Japan Post office Open 08:30-20:00

Narita Airport Terminal 2 3F

GPA Counter Open 06:30-21:00

Japan Post office Open 08:30-20:00