เกี่ยวกับการชำระผ่านบัตรเครดิต

การชำระค่าเช่า

-รับชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ชำระยอดเงินบาท

-ไม่มีค่ามัดจำเครื่อง

-ทำการตัดค่าใช้จ่ายอัตโนมัติทันที หลังจากทำรายการเช่าเสร็จ

-กรณียกเลิกหรือแก้ไขยอดตัดบัตรเครดิต จะใช้เวลาคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงยอดตัดบัตรเครดิตภายใน 30 วันทำการ

*บัตรเงินสด บัตรเดบิต(ที่หน้าบัตรเป็น VISA , Master Card ที่หักเงินจากบัญชีตอนซื้อสินค้า) ไม่สามารถใช้ได้ค่ะ

 

メモ: * は入力必須項目です

เงินสด  ชำระเป็นยอดเงินบาท