สำหรับลูกค้าเงินสด (มีเงินมัดจำ 1000 บาท/1 เครื่อง)

メモ: * は入力必須項目です

ติดต่อสำนักงานที่ไทย 02-642-7402 หรือ   02-642-7403 ค่ะ