Guest Book 

ทางEB ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในบริการของทาง

บริษัทมากค่ะ หากมีข้อสงสัย อะไรสามารถฝากคำถามไว้ได้ค่ะ

สำหรับลูกค้าของEB สามารถเขียนFeedBack สำหรับบริการของบริษัทไว้ 

ได้ค่ะ บริษัทจะนำไปปรับปรุงแก้ไข้เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้นไปค่ะ


**ช่องบนสุด คือช่องใส่ home page ในกรณีที่ไม่มีเว้นว่างไว้ได้ค่ะ

   ช่องที่สอง คือช่องใส่ชื่อ

   ช่องที่สามสำหรับใส่ข้อความ

 

コメント: 5598
 • #5598

  Ann Gloria (土曜日, 10 4月 2021 21:58)

  I’m glad to share my experience working with GARY MCKINNON , I had some negative report of my credit report which really affected me and my family , I went online and saw people recommending him for his good work and I contact him via EMAIL . He cleared all issues of my report within 72hrs . Having any issue concerning your credit scores please CONTACT; GARYMCKINNONCYBERSERVICES@GMAIL.COM

 • #5597

  Louisa (土曜日, 10 4月 2021 19:15)

  I tried using lawyers and judges to clear my criminal records, i filed for expungement for over two years, i got no results, it was all a waste of time and energy, until my cousin referred me to a hacker, who could do almost anything, i contacted the hacker with so much curiosity and i requested i wanted my criminal records cleared, he quoted a fee which was okay by me, and process began and on the 7th day he got back to me, he successfully cleared my criminal records as well as delete all negative post and blogs about me on the internet, in no time i got a better job and since then i have had more reach to opportunities, i recommend contacting SNOWHACKINGKING @ GMAIL DOT COM / +12672090367, he’s fast and very good at hacking discretely, you will be amazed.

 • #5596

  DORIS SONIA (金曜日, 09 4月 2021 03:17)


  CONTACT DR MAVOO LOVE SPELL ON INSTANT DEATH SPELL AND REUNION LOVE SPELL TO GET BACK YOUR EX VIA doctor4mavoo@gmail.com whatssapp +905344627907
  https://drmavoospellscaster.blogspot.com http://doctormavoo.com
  My name is Doris Sonia , and I base in U.S.A…My life is back!!! After 2 years of Broken marriage, my husband left me with two kids . I felt like my life was about to end i almost committed suicide, I was emotionally down for a very long time. Thanks to a spell caster called ( DR JAMIU), which I met online. On one faithful day, as I was browsing through the internet, I came across allot of testimonies about this particular spell caster. Some people testified that he brought their Ex lover back, some testified that he restores womb cure cancer and other sickness, some testified that he can cast a spell to stop divorce and so on. I also come across one particular testimony it was about a woman called Lydia, she testified about how he brought back her Ex lover in less than 2 days, and at the end of her testimony she dropped ( DR JAMIU) E-mail address. After reading all these, I decided to give it a try. I contacted him VIA Email and explained my problem to him. In just 48hours, my husband came back to me. We solved our issues, and we are even happier than before ( DR JAMIU), is really a gifted man and I will not stop publishing him because he is a wonderful man… If you have a problem and you are looking for a real and genuine spell caster to solve all your problems for you. Try anytime, he might be the answer to your problems. Here is his Email doctor4mavoo@gmail.com or doctor4mavoo@yahoo.com whatssapp +905344627907 or +905319142600

 • #5595

  scott james (金曜日, 09 4月 2021 02:13)

  GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
  Dear Sir/Ma,
  We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.
  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%
  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
  loan financing by providing you with yearly.
  RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
  I will be glad to share with you our working procedures.
  Name : Scott james
  Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
  Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

 • #5594

  scott james (水曜日, 07 4月 2021 09:11)

  GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
  We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.
  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
  loan financing by providing you with yearly.
  RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
  I will be glad to share with you our working procedures.
  Name : Scott james
  Email : inquiry.securedfunding@gmail.com

 • #5593

  Ben Elias (水曜日, 07 4月 2021 06:13)

  I am really happy that i have been cured from (HEPATITIS VIRUS) herpes with the herbal medicine of DR PROSPER, i have been suffering from this disease without any solution until i came across the email of this doctor who have cure so many people with his herbal medicine, i also choose to give him a chance to help me and my husband, he told me what to do and i kindly did it, and he gave us his herbal medicine and direct me on how to use it, i also follow his instructions for use and he ask us to go for a check up after 3 months which i did, to my greatest surprise our result came out as negative, we are really happy that there is someone like this doctor who is ready to help anytime any day. To all the readers and viewers that are doubting this testimony, stop doubting it and contact this doctor if you really have one and see if he will not actually help you. i am not a stupid woman that i will come out to the public and start saying what someone have not done for me and i know that there are some people out there who are really suffering and hurting just because of these diseases you can email the doctor via his email drprosperhome@gmail.com    

 • #5592

  Carinhas Matthew (火曜日, 06 4月 2021 05:57)

  Lexington are ripping people over millions, I can’t blame anyone for contacting credit specialist to improve their bad credit. With the help of HACKNET CREDIT SPECIALIST I was able to get my score up to 799 with all late and unpaid items deleted permanently, He has helped I and so many of my family members get their credit improved. Contact: (HACKNET567@GMAIL.COM or call +1 (949) 397 8437) if you need your credit to be fixed within 5days. I just got approved for a loan to buy a truck for my business, and a home loan after how many months of working with Lexington and the rest.

 • #5591

  scott james (月曜日, 05 4月 2021 22:47)

  GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
  Dear Sir/Ma,
  We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.
  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%
  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
  loan financing by providing you with yearly.
  RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
  I will be glad to share with you our working procedures.
  Name : Scott james
  Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
  Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

 • #5590

  Elizabeth Manning (日曜日, 04 4月 2021 06:03)

  I get my magic credit report fixed from Aaron Swartz, He was able to restored my credit score to 700 point within few days. Inquiries, late payments, bankruptcy were all cleared from my credit report during the process and also taken care of my $25k debts on loans cleared. I recommend his service if you are looking to get same results on your credit. You can reach him on AARONSWARTZCYBERSERVICES@GMAIL.COM OR +1 (614) 344-8376

 • #5589

  Laura Fisher (土曜日, 03 4月 2021 15:06)

  I'm using this opportunity to recommend and show my gratitude to the professional hacker James Dolan. After being scammed by fakes in trying to hack my so called cheat of a husband , we were going through hard times almost before our divorce and my husband was always insecure and jealous , the hacker helped me hacked my husband and i was able to clone his phone successfully, granting me unlimited access to his mails, whatsapp and Facebook messenger. You can contact him on his email; JAMESDOLANCREDITEXPERT@GMAIL.COM or via his number; 720 358 7042.

 • #5588

  RAYMOND NATASHA (金曜日, 02 4月 2021 00:17)


  INSTANT DEATH SPELL FOR REVENGE OR A REUNION LOVE SPELL VIA doctor4mavoo@gmail.com whatssapp +905344627907

  My name is Raymond Natasha. To cut a long story short I tried about 3 different spell casters over a period of 3 months and all they wanted was more & more money and kept coming up with excuses as to why the spell wasn’t working. Just when I was about to give up I came across several good testimonies of ( DR JAMIU) over the internet. I contacted him and he promised to restore my faith back into spell casters, that they are real and love spells do actually work. I was very skeptical after several scam. Mine wasn’t a simple spell but ( DR JAMIU) put his best in it and gave me good and effective result just as he has promised. Always called & text on time. Replied to emails on time. I recommend ( DR JAMIU) extremely highly. ( DR JAMIU) you are a gifted man and I will not stop recommending him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and genuine spell caster, try him anytime, he is the answer to your problems. You can contact him
  doctor4mavoo@gmail.com or
  doctor4mavoo@yahoo.com
  whatssapp +905344627907 or
  +905319142600

 • #5587

  RAYMOND NATASHA (金曜日, 02 4月 2021 00:05)

  通过doctor4mavoo@gmail.com whatssapp +905344627907立即进行死亡复仇或团圆爱情拼杀

  我叫雷蒙德·娜塔莎(Raymond Natasha)。简而言之,我在3个月的时间内尝试了3种不同的咒语施法者,他们想要的只是越来越多的钱,并不断提出关于咒语为何行不通的借口。就在我要放弃的时候,我在互联网上遇到了(DR JAMIU)的几个很好的见证。我联系了他,他答应将我的信仰恢复给咒语施法者,因为他们是真实的,爱情咒语确实有效。经过几次骗局,我感到非常怀疑。我的想法并非简单,而是(DR JAMIU)尽力而为,并按照他的承诺给了我良好而有效的成绩。总是按时打&短信。准时回复了电子邮件。我非常推荐(DR JAMIU)。 (贾米博士)你是一个有天赋的人,我不会停止推荐他,因为他是个好人。如果您有问题,并且正在寻找一个真正的,真正的咒语施法者,请随时尝试,他可以解决您的问题。你可以联系他
  doctor4mavoo@gmail.com或
  doctor4mavoo@yahoo.com
  whatssapp +905344627907或
  +905319142600

 • #5586

  scott james (木曜日, 01 4月 2021 19:11)

  GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
  Dear Sir/Ma,
  We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.
  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%
  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
  loan financing by providing you with yearly.
  RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
  I will be glad to share with you our working procedures.
  Name : Scott james
  Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
  Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

 • #5585

  James Anderson (木曜日, 01 4月 2021 17:05)

  My girlfriend and I finally got the apartment we have been looking for after living our old home at New Jersey. We want to build as much credit as possible so that in about a year when our lease is up, we can seriously look at mortgages. Neither of us had a bad credit history, although we have some couple of late payment collections electric and internet bills phone bills and some other stuff that made it a little bit bad but when I explained these to my brother he now gave this contact info hacknet567 AT gmail DOT com (949) 397 8437 for solution I quickly text him for help and he got everything wiped out and paid off my late payment including the phone bills. Am so grateful to have meet hacknet that gave me a good credit profile with an excellent credit score of 803. I will like everyone out there to reach him out with those info above for fast credit repair

 • #5584

  scott james (水曜日, 31 3月 2021 06:08)

  GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
  Dear Sir/Ma,
  We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.
  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%
  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
  loan financing by providing you with yearly.
  RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
  I will be glad to share with you our working procedures.
  Name : Scott james
  Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
  Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

 • #5583

  Pagesteve (水曜日, 31 3月 2021 05:02)

  Excellent and professional investigative services. I hired Mr Arstrong for a very private and difficult matter of hacking my wife's phone and he far exceeded my expectations. He helped me get some info such as whatsapp, facebook, text messages, call logs and even phone conversations that I needed for proof of her secretive affair. The first time we spoke, we had a very long phone consultation in which he gave me all my options that he could think of to resolve my case, and he even recommended I try other options before hiring him, which shows that he is honest. I decided to hire him and I am glad I did. He is a fantastic investigator and a great person; to all loyal partners out there if you have a dishonest partner don't hesitate to send him a mail Whatsapp: whatsapp +1(509)590-1051 or email: jeffcybercreditscorerepairer@gmail.com

 • #5582

  scott james (水曜日, 31 3月 2021 04:02)

  GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
  Dear Sir/Ma,
  We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.
  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%
  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
  loan financing by providing you with yearly.
  RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
  I will be glad to share with you our working procedures.
  Name : Scott james
  Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
  Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

 • #5581

  Jeromy Mcfallon (火曜日, 30 3月 2021 20:46)


  I had a tradeline with multiple late payments that I had been trying to get off my report for two years and also with Nissan Motors Acceptance Corporation. I tried a few agents here but none was successful till I stumbled on an article of Dennis Walker who I contacted and he beat my expectations by clearing off all negatives on my report and getting my score to 820..I was really amazed and hence I decided to put his contact out there for anyone who might need his services. contact him at dennisdfixer at g m a i l com or nine one seven. Seven two two. Six nine one three.. You surely will thank me.

 • #5580

  scott james (日曜日, 28 3月 2021 05:41)

  GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
  Dear Sir/Ma,
  We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.
  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%
  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
  loan financing by providing you with yearly.
  RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
  I will be glad to share with you our working procedures.
  Name : Scott james
  Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
  Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

 • #5579

  Ryan Falk (土曜日, 27 3月 2021 03:11)

  I wondered if I could get car accidents removed from my MVR. I’ve had 2 accidents in the last 2 years but neither were my fault, one, an animal jumped out in front of me & the other was due to weather conditions but my insurance has skyrocketed to almost 1000 dollars for 1 vehicle. What can I do I asked myself until I read an article about hackers and how competent they are..I gave King Zeus a shot considering it was his email I saw first on some article. I didn’t believe until he got the job done & here I’m recommending him to whoever needs any kind of hacking services..Get in touch with him on HACKKINGZEUS@GMAIL.COM

 • #5578

  Rafael Nadal (金曜日, 26 3月 2021 20:04)

  We all know that everyday that the Herpes virus spread out widely, well I was once a Herpes patient including my wife and my two children, I knew that I was have the virus when I first sew my first outbreak and my first son had it too the same time, and I have hear people saying there is no cure for it, but I never give up looking until I hear about Dr Sebi so I was still having hope but I also had that he was dead too but I till keep looking for a way to cure me and my family, until One day I saw a testimony of someone again that was cured from the same herpes by natural herbal medicine, he put the man contact, so quickly emailed him and I tell him about what I'm passing through, he side no problem that everything we be solved so we discuss about it and he send me medicine that take me and my family three months to be heal so for you that is till thinking there is no cure, I want to tell you that there is a cure don't listen to what the doctor are telling you, there is a cure and you can contact him to on drprosperhome@gmail.com

 • #5577

  scott james (金曜日, 26 3月 2021 05:02)

  GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
  Dear Sir/Ma,
  We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.
  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%
  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
  loan financing by providing you with yearly.
  RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
  I will be glad to share with you our working procedures.
  Name : Scott james
  Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
  Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

 • #5576

  Gloria Mcbride (木曜日, 25 3月 2021 00:56)

  He is the real Hacker AARONSWARTZCYBERSERVICES@GMAIL.COM OR +1 (614) 344-8376 regarding your negative items collection and raise your credit score. He is very fast and affordable.

 • #5575

  DORIS SONIA (火曜日, 23 3月 2021 06:27)


  CONTACT DR MAVOO LOVE SPELL ON INSTANT DEATH SPELL AND REUNION LOVE SPELL TO GET BACK YOUR EX VIA doctor4mavoo@gmail.com or doctor4mavoo@yahoo.com whatssapp +905344627907
  My name is Doris Sonia , and I base in U.S.A…My life is back!!! After 2 years of Broken marriage, my husband left me with two kids . I felt like my life was about to end i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a spell caster called ( DR JAMIU), which i met online. On one faithful day, as I was browsing through the internet,I came across allot of testimonies about this particular spell caster. Some people testified that he brought their Ex lover back, some testified that he restores womb,cure cancer,and other sickness, some testified that he can cast a spell to stop divorce and so on. i also come across one particular testimony,it was about a woman called Lydia,she testified about how he brought back her Ex lover in less than 2 days, and at the end of her testimony she dropped ( DR JAMIU) E-mail address. After reading all these,I decided to give it a try. I contacted him VIA Email and explained my problem to him. In just 48hours, my husband came back to me. We solved our issues, and we are even happier than before ( DR JAMIU), is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man… If you have a problem and you are looking for a real and genuine spell caster to solve all your problems for you.Try anytime, he might be the answer to your problems. Here is his Email doctor4mavoo@gmail.com or doctor4mavoo@yahoo.com whatssapp +905344627907 or +905319142600

 • #5574

  achieverraymond (日曜日, 21 3月 2021 20:23)

  Never give up in life they all say no cure to HSV 2 which is a big lie I have pass through many process also i never believe there is really cure to HERPES until I meet Dr.odoma the doctor that have been helping many people for many years, I come across this doctor online when I was searching for cure online I found out about this man, and to my greatest surprise this man have the herbal medicine which I have been looking for years I explain my problem to him through the email I found on someone who testify about him also, Dr.odoma write me a reply and explain how the process work so after ordering for the medicine I got it within 4 days and I took it according to the way Dr.odoma instructed, I was so happy after two week I took the medicine there was very big change in my health when I was done with the process I go for test, I found out I am negative that was the day I have the tears of joy you can also get in contact with my doctor through his email now drodomasolutionhome20@gmail.com or you can also WhatsApp him +2348100649947. And He also have herbs medicine to cured the following diseases; eczema,urethra wart,chronic problems.Herpes, Cancer, Als,Hepatitis, Diabetes, HPV,Infections,ulcer  ETC

 • #5573

  John Stone (日曜日, 21 3月 2021 04:16)

  Ich empfehle danieldimitri1@outlook.com nachdrücklich. Letztes Jahr half er mir, meine Frau auszuspionieren, als er mich betrog. Er diente mir als persönlicher Ermittler, indem er mir half, die Telefonaktivitäten meiner Frau wie Facebook, E-Mail, WhatsApp und Anrufe auszuspionieren , Skype und andere. Ich bin mir sicher, dass jemand da draußen nach Möglichkeiten sucht, seine Beziehungsprobleme zu lösen. Kontaktieren Sie ihn danieldimitri1@outlook.com oder kontaktieren Sie ihn über whatsapp +16026094730

 • #5572

  scott james (土曜日, 20 3月 2021 20:32)

  GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
  Dear Sir/Ma,
  We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.
  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%
  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
  loan financing by providing you with yearly.
  RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
  I will be glad to share with you our working procedures.
  Name : Scott james
  Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
  Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

 • #5571

  Sonia Stlot (火曜日, 16 3月 2021 22:18)

  I can still remember my pain of marriage when my husband left me, Dr Winner SPELL TEMPLE brought back my lover in just 2days, I just want to say thank you for the spell and we are expecting our first child. If you are having any marital issues, please try and reach Dr Winner SPELL TEMPLE his email: Winnersspellcast@gmail.com or view his website:https://winnersspellcast.blogspot.com or WhatsApp number: +2348138289852

 • #5570

  Rosaray Foster (火曜日, 16 3月 2021 22:01)

  I was able to get evidence of my cheating spouse through the services of Billy Hoffman i got a detailed information about his secret dating, call logs, WhatsApp, Instagram, texts and others and he hacked it without physical access of his phone. you can contact him too via mail BILLYHOFFMANCYBERGENIUS@GMAIL.COM or via text (724) 241-8469, he also helped two other people i know.

 • #5569

  Beth Hanson (火曜日, 16 3月 2021 07:57)

  Having my credit scores boosted in less than 72hrs without any traces being found on my report is the best thing that has ever happened to me! A colleague of mine got her credit scores increased by him which she introduced me to. He was able to raise my credit score to high 820 and clear off my credit card debts and also added some trade lines. CONTACT; GARYMCKINNONCYBERSERVICES@GMAIL.COM

 • #5568

  KRAUSE JANE (月曜日, 15 3月 2021 06:03)

  WIE DIESER GROSSE ZAUBER DOKTOR HILFT, MEINE EX ZURÜCKZUKOMMEN UND MEINE FAMILIE ZU VEREINIGEN, KÖNNEN SIE AUCH EINEN RACHEZAUBER IN SEINEM TEMPEL ERHALTEN
  Ich bin Krause Jane aus den USA. Mein Ex-Mann hat mich vor zwei Wochen entlassen, nachdem ich ihn beschuldigt hatte, jemand anderen gesehen und ihn beleidigt zu haben. Ich möchte ihn wieder in meinem Leben haben, aber er weigert sich, Kontakt mit mir aufzunehmen. Ich war so verwirrt und wusste nicht, was ich tun sollte. Deshalb habe ich im Internet nach Hilfe gesucht und ein Zeugnis darüber gesehen, wie ein Zauberwirker den Menschen hilft, ihren Ex zurückzubekommen. Deshalb kontaktiere ich den Zauberwirker und erkläre ihm mein Problem und er verzauberte mich und versicherte mir 48 Stunden, dass mein Ex zu mir zurückkehren wird und zu meiner größten Überraschung am dritten Tag mein Ex an meine Tür klopfte und um Vergebung bat. Ich bin so glücklich, dass meine Liebe wieder da ist und nicht nur das, wir werden gleich heiraten. Nochmals vielen Dank, DR Jamiu. Sie sind wirklich talentiert und begabt. E-Mail: doctor4mavoo@gmail.com oder doctor4mavoo@yahoo.com whatssapp +905344627907 ist die einzige Antwort.
  Er kann eine große Hilfe sein und ich werde nicht aufhören, ihn zu veröffentlichen, weil er ein wunderbarer Mann ist. Mailen Sie ihn jetzt, wenn Sie seine Hilfe brauchen
  doctor4mavoo@gmail.com oder doctor4mavoo@yahoo.com whatssapp +905344627907 Vielen Dank für Ihre Zeit

 • #5567

  KRAUSE JANE (月曜日, 15 3月 2021 05:06)

  HOW THIS GREAT SPELL DOCTOR HELP TO GET BACK MY EX AND UNITE MY FAMILY YOU CAN OLSO GET A REVENGE SPELL IN HIS TEMPLE AT doctor4mavoo@gmail.com or doctor4mavoo@yahoo.com whatssapp +905344627907
  I,m Krause Jane from USA. My Ex-Husband dumped me two weeks ago after I accused him of seeing someone else and insulting him. I want him back in my life but he refuse to have any contact with me. I was so confuse and don't know what to do, so I reach to the internet for help and I saw a testimony of how a spell caster help people to get their ex back so I contact the spell caster and explain my problem to him and he cast a spell for me and assure me of 48hours that my ex will return to me and to my greatest surprise the third day my ex came knocking on my door and beg for forgiveness. I am so happy that my love is back again and not only that, we are about to get married. Once again thank you DR Jamiu, You are truly talented and gifted. Email: doctor4mavoo@gmail.com or doctor4mavoo@yahoo.com whatssapp +905344627907 is the only answer.
  He can be of great help and I will not stop publishing him because he is a wonderful man.Email him now if you need his help
  doctor4mavoo@gmail.com or doctor4mavoo@yahoo.com whatssapp +905344627907 thanks for your time

 • #5566

  Jamie Moran (日曜日, 14 3月 2021 12:08)

  I strongly recommend that you contact the services of James Forshaw. He is an online hacker I met on HACKFORUM who can help access your partners phone or computer remotely to help clear your doubt about your spouse infidelity. He really has very comprehensive idea about his Hacking skills and He can help hack into any device, Social Networks including; Facebook,Whatsapp,Viberline,Hangout,Iphone,Android phones Twitter accounts,Snap chats messages and also any other media sites. Please contact him JAMESFORSHAWCYBEREXPERT@GMAIL.COM, he also has a phone number; 720 800 8616.

 • #5565

  Dr Benjamin Owen (土曜日, 13 3月 2021 14:52)

  URGENT LOAN NEEDED???
  INSTANT AFFORDABLE PERSONAL/BUSINESS/HOME/INVESTMENT LOAN OFFER
  WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Whatsapp +19292227023 Email
  drbenjaminfinance@gmail.com

  Hello, Do you need an urgent loan to support your business or in any
  purpose? we are certified and legitimate and international licensed
  loan Company. We offer loans to Business firms, companies and
  individuals at an affordable interest rate of 2% , It might be a short
  or long term loan or even if you have poor credit, we shall process
  your loan as soon as we receive your application. we are an
  independent financial institution. We have built up an excellent
  reputation over the years in providing various types of loans to
  thousands of our customers. We Offer guaranteed loan services of any
  amount to people all over the globe, we offer easy Personal
  loans,Commercial/business loan, Car Loan Leasing/equipment finance,
  Debt consolidation loan, Home loan, ETC with either a good or bad
  credit history. If you are in need of a loan do contact us via
  Whatsapp +19292227023 Call/Text +1(646)820-1981 Email drbenjaminfinance@gmail.com
  ®Capital Managements Inc™ 2021.
  Share this to help a soul right now, Thanks

 • #5564

  Dawn Moe (木曜日, 11 3月 2021 21:27)

  I had a credit score of 499, I pay my credits and other bills on time, I have a regular credit card and a secured credit card. Only had two collections that was not paid off and they were over 2years old which had damaged my score drastically and affected me in many ways. All efforts to raise my credit score quicker did not yield any result because it is rising slowly even with on time payments. Luckily, through a friend I met TROVIAN CREDIT REPAIR who helped eliminate those collections on my report and raised my credit score to 790. Don't really know how they got it done but I have recommended them to many of my friends and they also benefited from their services. Contact them at TROVIANCREDITREPAIR@GMAIL.COM TEL: +1 505 926 3648 for the best and fastest credit restoration service.

 • #5563

  Gills Marcus (水曜日, 10 3月 2021 17:15)

  I can confidently tell you guys that i've found the solution to the problem of credit score and hacking at large, he's really a God sent, i was going through a site where someone recommended Adrian Lamo for a fast and affordable credit repair, i gave it a try and it works, he raised my credit score up to 825, he also erased my criminal records and credit card debt, i can't thank Adrian Lamo enough, Yall should contact him through (ADRIANLAMOCYBEREXPERT@GMAIL.COM) or text via 413-551-2034, i trust him.

 • #5562

  Patrick Butler (火曜日, 09 3月 2021 20:34)

  GENUINE BANK GUARANTEE(BG) LETTER OF CREDIT(LC) BUSINESS LOAN AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC)
  AT THE BEST RATES AVAILABLE

  We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.

  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M-10B
  LEASING FEE = 4%+2%

  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M-10B

  MONETIZATION LTV 80%
  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. we ready to close leasing with any interested client in few banking days
  Email : financeandstrategyltd@gmail.com
  Company name:Finance&Strategy Ltd
  Phone:+447451283255
  Registered office address:
  1 Parkshot, Richmond, Surrey, England, TW9 2RD

 • #5561

  scott james (火曜日, 09 3月 2021 05:59)

  GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
  Dear Sir/Ma,
  We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.
  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%
  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
  loan financing by providing you with yearly.
  RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
  I will be glad to share with you our working procedures.
  Name : Scott james
  Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
  Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

 • #5560

  scott james (火曜日, 09 3月 2021 05:56)

  GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY OR LEASE AT THE BEST AVAILABLE RATES
  Dear Sir/Ma,
  We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.
  FOR LEASING OF BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING FEE = 4%+2%
  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  PRICE = 32%+2%
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
  loan financing by providing you with yearly.
  RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
  I will be glad to share with you our working procedures.
  Name : Scott james
  Email : inquiry.securedfunding@gmail.com
  Skype : Inquiry.securedfunding@gmail.com

 • #5559

  Traci Parker (日曜日, 07 3月 2021 16:03)

  One of my friends wanted to know if his wife was cheating on him and I recommended JAMES DOLAN to him based on my wonderful experience with him. He contacted him shortly for FB hack and phone hack at a cheap cost. Within few hours, He was able to successfully hack her account and secure the information he needed in order to procure his divorce settlement successfully. Both of us are extremely grateful to JAMES DOLAN for his assistance in securing our passwords. He offer lots of hacking services like iCloud hacks, website hacks, whatsapp hacks, instagram hacks, recover passwords and so many hacking services. Contact him on his email; JAMESDOLANCREDITEXPERT@GMAIL.COM or via his number; 720 358 7042 and thank me later.

 • #5558

  Serena Milena (日曜日, 07 3月 2021 10:18)

  When my herpes started interfering with my daily life. And my lips always bother me every damn day. I remember going to the hospital when I was around 25 years old cuz my whole lips were burning like hell. And a nurse came to the waiting lobby and said sorry there are no doctors here. So I had to go back home. My lips were burning like hell and I felt so uncomfortable that night so I turned to the internet where I found Dr prosper online. I am 40 years old. This virus has been totally eliminated with their herbal system , My lips were messed up. They are okay when I apply Chapstick, but if I don’t apply Chapstick they will get tight and dry and ashy and the skin will get burnt and hard. And they always feel tingly. The burning sensation stopped after that day I started their herbal cure.  I don’t want to walk around with glossy lips. I’m a man. I don’t know what would have heal me from this virus if not for this doctor product. I took a comprehensive STD blood test last week again and everything came out negative.. Contact dr prosper on drprosperhome@gmail.com today he has the right treatment for STD.

 • #5557

  LEE KIMA (日曜日, 07 3月 2021 03:06)

  我叫Lee Kima,来自英国。我想与公众分享我对这个叫JAMIU博士的人刚刚为我所做的事情的证词,这个男人刚刚用他的伟大咒语将失去的前夫带回了我,我嫁给了这个叫史蒂文的男人,我们在一起很久了,我们爱自己,但是当我无法给他一个孩子两年的生活时,他离开了我,告诉我他不能再继续了,那时我正在寻找办法让他回来,直到一个朋友我的一个人告诉了我这个人的事,并给了他联系电子邮件JAMIU博士。 doctor4mavoo@gmail.com,那么当我联系这个男人解决我的问题时,他就不敢相信这件事,他准备了这个咒语并把失去的丈夫带回去,一个月后,我想念了我的月份,去参加测试,结果说是怀孕的今天快乐,我是一个女婴的母亲,再次感谢伟大的JAMIU博士为您所做的一切,如果您在那里遇到以下任何问题:

  (1)如果您想让自己的前妻回来。
  (2)如果你总是有不好的梦。
  (3)您想在办公室升职。
  (4)您想让男人或女人追着您。
  (5)如果您想要一个孩子。
  (6)你想致富。
  (7)您想把您的丈夫/妻子永远绑在一起。
  (8)如果您需要经济援助。
  (9)您如何被骗,想找回丢失的钱。
  (10)停止离婚
  doctor4mavoo@gmail.com或doctor4mavoo@yahoo.com whatssapp +905344627907或+905319142600

 • #5556

  LEE KIMA (日曜日, 07 3月 2021 02:31)


  My Name is Lee Kima, From United Kingdom. I wish to share my testimonies with the general public about what this man called Dr. JAMIU has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, I was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self’s but when I was unable to give him a child for 2 years he left me and told me he can’t continue anymore then I was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email Dr JAMIU. doctor4mavoo@gmail.com then you won't believe this when I contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month I miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr JAMIU for what you have done for me, if you are out there passing through any of this problems listed below:

  (1) If you want your ex back.
  (2) if you always have bad dreams.
  (3) You want to be promoted in your office.
  (4) You want women/men to run after you.
  (5) If you want a child.
  (6) You want to be rich.
  (7) You want to tie your husband/wife to be yours forever.
  (8) If you need financial assistance.
  (9) How you been scammed and you want to recover you lost money.
  (10)Stop Divorce
  doctor4mavoo@gmail.com or doctor4mavoo@yahoo.com whatssapp +905344627907 or +905319142600

 • #5555

  Connor James (土曜日, 06 3月 2021 18:34)

  I got my already programmed and blank ATM card to withdraw the maximum of $100,000 MONTHLY for a maximum of 12 MONTHS. I am so happy about this because i got mine last week and I have used it to get $400,000 already. (Billyhoffmancybergenius@gmail.com) is giving out the card just to help the poor and needy though it is illegal but it is something nice and he is not like other scam pretending to have the blank ATM cards. And no one gets caught when using the card. Get yours from BILLY HOFFMAN CYBERGENIUS today! Just send an email to (BILLYHOFFMANCYBERGENIUS@GMAIL.COM) or Text (724) 241-8469.

 • #5554

  Moose Kelly (木曜日, 04 3月 2021 22:19)

  A lot of people has witnessed this and i'm so happy i'm now a living witness too, Adrian Lamo has helped countless number of people with boosting their FICO score and credit report, i know someone out there would need this too, contact him ADRIANLAMOCYBEREXPERT@GMAIL.COM / +1 (413) 551-2034 to fix your credit problems.......GOOD LUCK EVERYONE.

 • #5553

  Corinna Conway (木曜日, 04 3月 2021 22:06)

  I never considered credit repair until I hit the lowest.I’m very impressed with the way Hack King Zeus helped raise my FICO score to 780 excellent score. He also removed Bk, Tax liens, two closed accounts in my collections with one credit card debt paid off within a couple of weeks. I can testify that he is a great guy and you can find him on his work email : HackKingZeus At Gmail.

 • #5552

  David Jay (木曜日, 04 3月 2021 06:18)

  I was in need of a cyber expert. I had read a few reviews about James Forshaw and his service and contacted him because what people are saying about him . I am so happy i worked with him, my score was 500 and now it's 850 within a few days along with clearing my student and auto loan. Do contact him now and you will also have a testimony too; JAMESFORSHAWCYBEREXPERT@GMAIL.COM or text him on his number 720 800 8616.

 • #5551

  James Anderson (木曜日, 04 3月 2021 00:45)

  My girlfriend and I finally got the apartment we have been looking for after living our old home at New Jersey. We want to build as much credit as possible so that in about a year when our lease is up, we can seriously look at mortgages. Neither of us had a bad credit history, although we have some couple of late payment collections electric and internet bills phone bills and some other stuff that made it a little bit bad but when I explained these to my brother he now gave this contact info hacknet567 AT gmail DOT com (949) 397 8437 for solution I quickly text him for help and he got everything wiped out and paid off my late payment including the phone bills. Am so grateful to have meet hacknet that gave me a good credit profile with an excellent credit score of 803. I will like everyone out there to reach him out with those info above for fast credit repair

 • #5550

  BLANK ATM CARD (水曜日, 03 3月 2021 22:00)

  GET RICH WITH BLANK ATM CARD ... Whatsapp: +18033921735

  I want to testify about Dark Web blank atm cards which can withdraw money from any atm machines around the world. I was very poor before and have no job. I saw so many testimony about how Dark Web hackers send them the atm blank card and use it to collect money in any atm machine and become rich. ( darkwebblankatmcard@gmail.com ) I email them also and they sent me the blank atm card. I have use it to get 90,000 dollars. withdraw the maximum of 5,000 USD daily. Dark Web is giving out the card just to help the poor. Hack and take money directly from any atm machine vault with the use of atm programmed card which runs in automatic mode.

  Email: darkwebblankatmcard@gmail.com
  Text & Call or WhatsApp: +18033921735

 • #5549

  Joe Harris (水曜日, 03 3月 2021 21:38)

  Don’t ever doubt this man that I’m going to introduce to you guys on here because I have been working with him on getting my credit score been boosted across the Equifax, TransUnion and Experian report. He made a lot of good changes on my credit report by erasing all the past eviction, bad collections and DUI off my credit report history and also increase my line of credit. I’m proud of him for making me feel comfortable with his great credit repair skill. Email through GEORGEHOTZcreditmax@gmail.com or Text him via 516-926-0428.