E-Mobile 42M ยกเลิกการให้บริการตั้งแต่ 2013/12/25 เป็นต้นไป

E-Mobile Pocket WiFi (GP02)ยกเลิกให้บริการ

ยกเลิกให้บริการค่ะ

 

¥2,100
カートに追加
 • Available
ค่าส่ง (ไม่รวมค่าส่งกลับ)
ค่าส่งโรงแรม หอพัก บ้านพักในญี่ปุ่น ค่าส่ง   250 บาท  
ค่าส่งที่สนามบิน ค่าส่ง   250 บาท  

**สนามบิน Chitose International Airpot, Fukuoka Airpot ไม่มีจุดบริการรับเครื่อง กรุณาแจ้งที่อยู่โรงแรม

**ค่าส่งคืนลูกค้าเป็นผู้ชำระตอนส่งคืน

สมัครออฟชั่นประกันเครื่องเพื่อความปลอดภัย 

กรณีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในอุปกรณ์เช่า ดังนี้ ตัวเครื่อง 42000 เยน ซีมการ์ด 5000 เยน
สายยูเอสบี 1500 เยน สายชาร์ต 5000 เยน แบตเตอรี่ 6000 เยน กระเป๋าใส่อุปกรณ์ 500 เยน

เพื่่อความสบายใจท่านสามารถสมัครออฟชั่นเสริมประกันการเสียหายของเครื่องวันละ210เยน

Insureance Options Service:

 • กรณีเครื่องชำรุดหรือสูญหาย
  ลูกค้าจะต้องชำระ 90% ของ 42000เยน (37800Yen) กรณีถูกขโมยและมีใบรับแจ้งความชำระ50%ของค่าเครื่อง
 • กรณีสมัครประกัน ต้องสมัครตอนทำรายการเช่า ไม่สามารถสมัครภายระหว่างการเช่า และไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่มีการคืนเงินประกัน
 • การสมัครประกันตลอดทริป 200บาท/เครื่อง
 • ทางบริษัทไม่รับอุปกรณ์อื่นได ที่ลูกค้าซื้อมาทดแทนกรณีอุปกรณ์สูญหาย กรณีที่ทางบริษัทได้รับอุปกรณ์ที่มีลักษณะแตกต่างกับตอนที่ส่งไป จะทำการเรียกเก็บ
  เพิ่มในส่วนของอุปกรณ์ที่หายไป (ค่าอุปกรณ์ ตัวเครื่อง 42000 เยน ซิมการ์ด 5000 เยน สายยูเอสบี 1500 เยน สายชาร์ต 5000 เยน แบตเตอรี่ 6000 เยน
  กระเป๋าใส่อุปกรณ์ 500 เยน)

ข้อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่า

เกี่ยวกับระยะเวลาที่เช่า
 • วันที่ท่านรับเครื่องไวไฟ
 • กรณีที่ไปส่งสินค้าแล้วแต่ท่านไม่อยู่รับของก็จะถือว่าได้เริ่มเช่า
 • อาจมีกรณีที่ส่งของได้ช้ากว่ากำหนด
 • วันที่สิ้นสุดการเช่าคือวันที่ท่านส่งของคืนบริษัทกรณีที่ท่านส่งคืนหลัง 12:00ในวันรุ่งขึ้นจะถือว่าท่านได้ทำการเช่าต่อ
 • สัญญาเช่าคือวันที่เริ่มเช่าจนถึงวันที่ส่งของคืน
เกี่ยวกับค่าบริการ
 • บริษัทจะเรียกเก็บค่าเช่าตามจำนวนวันที่ระบุไว้ไม่ว่าท่านจะใช้หรือไม่ก็ตาม
 • EMobile, WiMAXบริการวันละ650เยนเดือนละ6900เยน
 • Foma และ E-Mobile LTE ค่าเช่าวันละ830เยนเดือนละ8300เยน
 • นอกจากค่าเช่าและค่าส่งไปรษณีย์แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นอีก (กรณีที่ครื่องไม่ชำรุดหรือสูญหาย) .
 • กรณีที่เช่าติดต่อกันหลายเดือนจะตัดบัตรเครดิตทีเดียวทั้งยอด
เกี่ยวกับการชำระเงิน
 • รับชำระเงินเฉพาะบัตรเครดิตที่เปิดใช้ในต่างประเทศได้เท่านั้น *บัตรเดบิตไม่สามารถใช้ได้
 • การเช่าระยะยาวจะตัดยอดครั้งเดียวก่อนส่งอุปกรณ์เช่า
 • การตัดบัตรเครดิต ทางบริษัทจะเรียกเก็บเงินกับบริษัทบัตรเครดิตทุกวันที่ 15 ของเดือน การเรียกเก็บเงินขึ้นอยู่กับบริษัทบัตรเครดิตที่ท่านใช้บริการ 
 • กรณีที่ต้องการให้ออกใบแจ้งหนี้มีค่าใช้จ่าย 105 บาท
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
เกี่ยวกับการชำรุดหรือสูญหาย
 • กรณีท่านสมัครออฟชั่นเสริมประกันเครื่อง 
  เมื่อเครื่องชำรุดหรือสูญหายชำระ90%ของ42000เยน(37800Yen) กรณีถูกขโมยและมีใบรับแจ้งความชำระ50%ของค่าเครื่อง
 • กรณีไม่ได้สมัครออฟชั่นเสริมประกันเครื่อง 
  เครื่องชำรุดหรือสูญหาย 
  ค่าเครื่อง42000เยนซิม5000เยนสายยูเอสบี1500เยน 
  ค่าแบตเตอรี่6000 เยนค่าสายชาร์ตแบต5000เยน

Additional Information:

 • ตัวเลขที่แสดงคือค่าที่สูงที่สุดมิได้เป็นค่าอัตราการโอนถ่ายข้อมูลแต่อย่างไร
 • WiMAXคือเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของWiMAX Forum.
 • FOMAคือเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของบริษัทNTT Docomo
 • E-Mobile เครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของบริษัทE-Access
 • Microsoft,Windows 2000/XP/Vista/7คือเคร่ืองหมายจดทะเบียนการค้าของMicrosoft Corporation อเมริกาและประเทศอื่นๆ
 • Mac และMac OS คือเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของApple,Inc.
 • ชื่อบริษัทอื่นๆและชื่อสิ้นค้าคือเคร่ืองหมายจดทะเบียนการค้าของบริษัทนั้นๆ